Drukuj

PRZETARG NA ZAKUP AUTOBUSU

Data dodania: 2018-12-11 08:33:33

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.

Niedyszyna 40, 97- 400 Bełchatów

Adres do korespondencji:

ul. Przemysłowa 2

97 - 400 Bełchatów

woj. łódzkie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NlŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDA NYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE DOSTAW p.n.:

 

zakup dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

 

Nr referencyjny postępowaninadany przez Zamawiającego: PKS.1.2018

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r„ poz. 1579 ze zm.)


INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl