Drukuj

PRZETARG NA ZAKUP AUTOBUSU PKS.1.2018

Data dodania: 2018-08-02 14:53:54

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.

Niedyszyna 40, 97- 400 Bełchatów

Adres do korespondencji:

ul. Przemysłowa 2

97 - 400 Bełchatów

woj. łódzkie

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NlŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDA NYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA WYKONANIE DOSTAW p.n.:

 

zakup dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

 

Nr referencyjny postępowaninadany przez Zamawiającego: PKS.1.2018

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r„ poz. 1579 ze zm.)

SIWZ.pdfZalacznik_Nr_1do_SIWZ_oferta.docZalacznik_Nr_2 _do_SIWZ.docZalacznik_nr_3 _do_SIWZ.docZalacznik_nr_4 _do_SIWZ.docZalacznik_Nr_5_do_SIWZ_Umowa.docZalacznik_nr_6_do_SIWZ_załącznik_1_do_umowy.docZalacznik_nr_7_do_SIWZ_załącznik_2_do_umowy.docOgłoszenie nr 550093-N-2018.pdf


INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl