Drukuj

NABÓR NA STANOWISKO: KIEROWCA AUTOBUSU

Data dodania: 2016-10-25 11:36:53

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O.

z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 2

ogłasza nabór na stanowisko:

K I E R O W C A   A U T O B U S U

Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie autobusu na trasach liniowych, turystycznych, krajowych i międzynarodowych.
  • Sprzedaż biletów w autobusie.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  •  Prawo jazdy kat. D
  •  Uprawnienia do przewozu osób (świadectwo kwalifikacji zawodowej)
  •  Niekaralność
  •  Mile widziana znajomość języka obcego
  •  Posiadanie następujących kompetencji: wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań

Oferta kandydata powinna zawierać:

a) List motywacyjny wraz z CV,

b) Kopia prawo jazdy kat. D

c) Zaświadczenie o niekaralności

d) Świadectwo kwalifikacji

e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów naboru na stanowisko kierowcy autobusu w PKS w Bełchatowie Sp.z o.o.,

f) Informację o adresie, numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.

Pisemne aplikacje należy składać osobiście w sekretariacie Spółki w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres: sekretariat@pks.belchatow.pl.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2,

© BAI